top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים

קונטרס "מלאכת סופר" - להורדה


קונטרס מלאכת סופר
.pdf
הורידו את PDF

סרטון הסבר על הקונטרס החדש בהלכות סת''ם 'מלאכת סופר' הכולל את הלכות הדיו, השרטוט, כתיבת פסוקים, שרטוט פסוקים, דרך הכתיבה, וכתב סמיכה (תעודה). הקונטרס נכתב ונערך ע''י הרב חיים סיבוני


תיקון אותיות יתרות בתפילין ומזוזות - סרטון


סרטון מיוחד המראה כיצד ניתן לתקן תפילין ומזוזות עם אותיות יתירות וכיצד לעשות זאת בצורה הלכתית ומקצועית. בערוץ אף ניתן לצפות בהלכה יומית בהלכות סת''ם מאת הרב חיים סיבוני יו''ר מכון מלאכת סופר, ומח''ס מלאכת סופר.

האם מותר להדביק סלוטייפ על פרשיית תפילין כדי שלא תקרע, ולהכניס כך לבית?

האם מותר לכתוב סת"ם בתשעה באב?

ואם לא, האם מותר לכתוב את יריעת הקללות שבספר דברים?


עלון חברותא - האות צ' והאות ץ'

אות צ חברותא
.pdf
הורידו את PDF


__אות ץ חברותא
.pdf
הורידו את PDF

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page