top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים

כתיבת סת"ם לפני שחרית - 2 דקות של הלכה - הרב בנימין חותה שליט"א
אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page