top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·75 משתתפים

הפ"א הזו כשרה? (כתב ספרדי)  • אודות הקבוצה

    מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.

    bottom of page