top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·104 משתתפים

הפ"א הזו כשרה? (כתב ספרדי)yesherez
06 de nov. de 2023

לי אין ''דעה''. צריך להסתכל בספרים העתיקים ומשם בארה. אוסיף עוד שתי תמונות משני ספרים, הראשון היה של רבי יצחק אבוהב, הבא אחריו יהיה מהר''ם זאבארא, והאחרון רבי עזריה פיג'ו.
Curtir

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושאי הסת"ם.
bottom of page