top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים

הפ"א הזו כשרה? (כתב ספרדי)אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page