top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים
Torat Esh
7 בנובמבר 2022 · שינו את תיאור הקבוצה.

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page