top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·104 משתתפים

עלון חברותא - האות פ' והאות ף'

__אות פ חברותא
.pdf
הורידו את PDF

אות ף חברותא
.pdf
הורידו את PDF

אפשר לקבל את הקבצים מהאות א'?

Me gusta

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושאי הסת"ם.
bottom of page