top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·101 משתתפים

מדוע "פסיעה לבר" בשם ה' אינה הידור?

בשבוע האחרון התחדש לי (ע"י הרב ניר) שהדבר אינו הידור כלל, ואף לא חומרא, ויש אפילו מורים לא לעשות כן לכתחילה (כמו ב"יד רפאל" בסרטון למטה) מכיון שיש סופרים שכותבים זאת לא נכון.

ואני הצעיר לא זכיתי להבין, אם ישנו סופר שיודע לעשות את הפסיעה מלבר, מדוע הדבר לא נחשב הידור. ממה נפשך, לדעת המצריכים זאת - זה ודאי נצרך, ולדעת הנמנעים - אין בדבר חשיבות. אם כן, מי שעושה זאת, מרוויח את כל השיטות, ומדוע לא יחשב הדבר להידור?
עידן שלמה
עידן שלמה
Apr 26, 2023

איך תוספת פעוטה מאוד לאות תחשב הידור?. הרי ממה נשפך אם אתה מכוון ויודע לכוון [לא אדם שלמד רק כוונות אלא יודע מהי כל כוונה וכוונה] אז אין הכי נמי יש הידור בזה מצד הכוונה שבמזוזה... אבל אם זה רק בשביל מראה והמעשה הפנימי הוא מעשה קוף איך יש כאן הידור? מה כוונתך שרואים כאילו הוא כיון ?... לא הבנתי..

Like

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page