top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים

בירור הלכה ומקור מנהג - נו"ן ספרדית


לאחרונה נשאלתי מדוע האות נון הרגילה בכתב ספרדי יורדת מצד ימין, בעוד נון סופית ספרדית יורדת מהאמצע.

ראיתי כתבים ספרדיים ישנים (וגם תימנים) ושם מופיעה הנון הסופית (!) עם ירידה מצד ימין - בשווה לנון הרגילה הספרדית.

עכשיו אני כבר ממש מבולבל כיצד התפתח הדבר נכון להיום.

מי שיוכל לעשות לי סדר קצר בדברים או להפנות אותי למקור מידע, אשמח.

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page