top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·75 משתתפים

האם מותר לכתוב סת"ם בתשעה באב?

ואם לא, האם מותר לכתוב את יריעת הקללות שבספר דברים?


  • אודות הקבוצה

    מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.

    bottom of page