top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·75 משתתפים

עלון חברותא - האות ס'

מיוסד על תורת הגראי"ש גריינימן שליט"א והג"ר צבי אשר פרידמן שליט"א, בנו של ר' יעקב פרידמן ראש ישיבת תפרח

  • אודות הקבוצה

    מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.

    bottom of page