top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·94 משתתפים

עלון חברותא - האות ס'

מיוסד על תורת הגראי"ש גריינימן שליט"א והג"ר צבי אשר פרידמן שליט"א, בנו של ר' יעקב פרידמן ראש ישיבת תפרח

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושא סת"ם.
bottom of page