top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·103 משתתפים

האם מותר לכתוב סת"ם בתשעה באב?

ואם לא, האם מותר לכתוב את יריעת הקללות שבספר דברים?


אם אני לא טועה יש בזה פסק של הגר"מ פרידלנדר, שאסור, תבדוק ב"משנת מרדכי"

J'aime

    אודות הקבוצה

    מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושאי הסת"ם.
    bottom of page