top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·103 משתתפים

תיקון אותיות יתרות בתפילין ומזוזות - סרטון


סרטון מיוחד המראה כיצד ניתן לתקן תפילין ומזוזות עם אותיות יתירות וכיצד לעשות זאת בצורה הלכתית ומקצועית. בערוץ אף ניתן לצפות בהלכה יומית בהלכות סת''ם מאת הרב חיים סיבוני יו''ר מכון מלאכת סופר, ומח''ס מלאכת סופר.

אודות הקבוצה

מוזמנים לשאול, לחדש, או לפרסם מאמרים תורניים בנושאי הסת"ם.
bottom of page